V oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností Vám ponúkame v spolupráci s externými spoločnosťami a spolupracovníkmi sprostredkovanie kompletného poradenstva a činností smerujúcich k prevodu nehnuteľností, alebo ČPaP - právnych služieb a úkonov s tým spojených, súdnoznalecké posudky pre súdne konania, alebo bankové úvery, odhad trhových cien nehnuteľností pre potreby súdov, notárov, rozvodového, dedičského či konkurzného konania, geodetické služby, hypotekárne úvery. Poskytujeme aj službu sprostredkovania kúpy nehnuteľnosti. Teda opak bežnej práce realitnej kancelárie, kedy na základe sprostredkovateľskej zmluvy nás ako klient poveríte vyhľadaním a zaistením vhodnej nehnuteľnosti pre Vás na kúpu, alebo prenájom. Na trhu s nehnuteľnosťami sme k Vašej spokojnosti od roku 1999 a verím, že Vaše požiadavky v tejto oblasti budeme ešte veľa rokov úspešne realizovať.

Drahoslav Denkóci | Realitný maklér

Ďakujem za prejav dôvery, teším sa na spoluprácu a stretnutie s Vami. Prajem Vám pekný úspešný deň a všetko dobré – Drahoslav Denkóci, konateľ spoločnosti