Popis nehnuteľnosti

Dolná Mičiná - ponúkame na predaj pozemky registra E v extraviláne obce.

1. skupina pozemkov orná pôda a trvalý trávny porast - 35 866 m2 = 43 040,- €ur (1,20€/m2)

2. parcela registra E - orná pôda - 2 598 m2 = 51 960 €ur (20.-€/m2)

Informácie o tejto ponuke id: #551
Pozemok, Dolná Mičiná [551]
Drahoslav Denkóci | Realitný maklér

Drahoslav Denkóci

Realitný maklér
Tel.:      +421 904 33 99 77
Tel.:      +421 905 33 99 77
Skype:  djdado2222
Email:   denkoci@1real.sk