Budete potrebovať :

1/ jeden až dva doklady totožnosti: občiansky preukaz / pas / vodičský preukaz / rodný list ..

2/ potvrdenie o výške príjmu: vo väčšine prípadov si vie banka overiť výšku vášho príjmu v sociálnej poisťovni. Ide o prípady, resp. príjmy zo závislej činnosti, kde má banka povinnosť overiť si ich výšku. Ak však pracujete v policajnom zbore alebo v zahraničí, musíte doklad o príjme predložiť banke sami,

3/ daňové priznanie a potvrdenie z daňového úradu, že nemáte nedoplatky na daniach. Predkladáte len v prípade, ak ste SZČO,

4/ výpis z bankového účtu: väčšinou za obdobie posledných šesť mesiacov,

5/ výpis z úverového registra: banka si ho však vie na základe vášho písomného súhlasu zabezpečiť aj sama,

6/ znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti, obsahujúci list vlastníctva, pôvodný titul nadobudnutia nehnuteľnosti predávajúcimi (darovacia, zámenná, kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve,..), pôdorysy, potvrdenie o veku stavby,..

7/ kúpna zmluva: musíte ju predložiť vždy, ak je účelom vášho úveru kúpa nehnuteľnosti, napríklad bytu,

8/ kópia občianskeho preukazu predávajúceho.

V každom prípade odporúčame využiť radšej služieb hypošpecialistu, ktorý/á/ Vás celým procesom prevedie bez problémov, starostí a stresu. Zavolajte, alebo napíšte a ozveme sa Vám.  Väčšinou sú ich služby bezplatné.