Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa má od júla 2023 zvýšiť zo 66 € na 92 €.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností, tento krok obhajujú tým, že sa správne poplatky neupravovali od roku 2005.

50-percentná zľava

Občan môže v súčasnosti podať návrh na začatie katastrálneho konania aj cez ústredný portál verejnej správy. Tento spôsob podania sa zachová, ale na takto doručené podanie sa však nemá vzťahovať 50% zľava z poplatku za podanie návrhu na vklad.

50% zľava z poplatku sa uplatní len pri návrhu, ktorý občan podá cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností má v takomto prípade dosiahnuť 46 €. Momentálne je tento poplatok pri elektronickom podaní návrhu na vklad v sume 33 €.

Zrýchlený vklad do katastra

V súčasnosti je zrýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní v listinnej forme, za poplatok 266 €. Od júla 2023 sa zvýši na 292 € v prípade, ak návrh osoba podá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe cez elektronickú podateľňu.

Pri zrýchlenom vklade do katastra cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností poplatok klesne o 50%, teda na 146 €.

2023-04-04 Dado