Doteraz platil pre všetkých podnikateľov - fyzické osoby, právnické osoby, ale aj občanov zákaz platieb v hotovosti nad sumu vyššiu ako 5000.-€ur.

  • Od 1.7. platí novela zákona č. 394/2012 Z. z., ktorou sa zavádza pre všetkých rovnaká hranica 15 000 €ur. Platby nad túto sumu sa musia vykonať bezhotovostne (napr. bankovým prevodom, vkladom).

V kúpnych zmluvách nehnuteľností (samozrejme aj pri iných platbách) musia podnikatelia, právnické osoby aj občania rešpektovať zákaz platieb v hotovosti nad 15 000 eur.