Predávam stavebný pozemok 2344 m2 na dedine nachádzajúci sa 2 m od dreveno-betónového súkromného senníka. Kupujúci môjho stavebného pozemku požaduje na cca 15 m šírke od senníka po celej dĺžke pozemku / 791m2/ ponížiť cenu pre údajne ochranné protipožiarne pásmo. Poprosím vás o vyjadrenie, či je tento pás z požiarneho hľadiska nevyhnutný. Ďakujem

  • Ak ide o sklad krmív na skladovanie tuhých horľavých látok ako napr. seno a slama je tam predpísaná protipožiarne ochranné pásmo v zmysle platných predpisov. Pani predáva pozemok tak ako je a teda určuje sa cena dohodu zmluvných strán. Preto nie je povinná znižovať kúpnu cenu ale odporúčam uviesť do zmluvy, že je tam postavený senník. 

Mgr. Peter Caban