Chcela by som sa opýtať. Manžel bol vlastníkom pozemku, na ktorom sme začali stavať dom už pred svadbou, a je uvedený aj ako stavebník na stavebnom povolení. Keďže sme spoločne financovali stavbu tak pred ako aj počas manželstva, chceme byť uvedení obaja ako vlastníci nehnuteľnosti. Akým spôsobom je to možné zabezpečiť. Ďakujem. Miriam V. Ban. Bystrica

Odpoveď:

Pokiaľ ide o pozemok manžela, je jednoznačné, že ak bol Váš manžel vlastníkom pozemku ešte pred uzavretím manželstva, je výlučným vlastníkom pozemku aj v súčasnosti po uzavretí manželstva. Pokiaľ by ste sa však s manželom dohodli, že chcete byť spoluvlastníčkou pozemku, do úvahy prichádza napríklad darovanie Vám jednej polovice pozemku a stali by ste sa tak podielovými spoluvlastníkmi spolu s manželom. Pokiaľ ide o vlastníctvo k stavbe, je rozhodujúce, v akom stave sa nachádzala stavba pred tým, než ste manželstvo uzavreli. V zmysle § 132 Občianskeho zákonníka, vlastníctvo veci možno nadobudnúť zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Jednou z takýchto skutočností je aj vytvorenie veci, teda aj stavby. Podľa ustálenej súdnej praxe rozhodujúcim faktorom je, či mala rozostavaná stavba pred uzavretím manželstva prvky dlhodobej životnosti (to znamená zvislé, vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodište, prípadne väčšinu ostatných prvkov, ktoré stavbu charakterizujú ako vec v právnom zmysle slova). V takomto prípade by bola stavba vytvorená ešte pred uzavretím manželstva, a Vy obaja spolu s manželom ste predmetnú stavbu spolu aj financovali, stali ste sa podielovými spoluvlastníkmi tejto stavby v momente, kedy stavba nadobudla prvky dlhodobej životnosti. Pokiaľ rozostavaná stavba nadobudla prvky dlhodobej životnosti až po uzavretí manželstva, stali ste sa obaja s manželom bezpodielovými spoluvlastníkmi v momente, kedy stavba nadobudla prvky dlhodobej životnosti. Teda nie je rozhodujúce, kto je ako stavebník uvedený na stavebnom povolení.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-