Dobrý deň chcem poprosiť o radu, moja mama a otčim mi na základe darovacej zmluvy darovali rodinný dom s tým, že majú doživotné právo bývať v tomto dome, ale toto nie je zapísané na liste vlastníctva ako ťarcha, len je v zmluve uvedené že im ako obdarovaný do konca života umožním bývať v darovanom dome a užívať nehnuteľnosť a že im do konca života poskytnem všetku potrebnú pomoc a opateru. Rok po podpísaní darovacej zmluvy sa rozviedli. Po rozvode mojej mame exmanžel znepríjemňuje život, na základe čoho podala na neho trestné oznámenie a odmieta sa taktiež podieľať aj na výdavkoch týkajúcich sa bývania. Chcem sa spýtať či môžem cez súd požiadať o o zrušenie doživotného bývania a opatrovania pre neho a či si môže dotyčný odo mňa nárokovať náhradné bývanie alebo nejaké finančné odškodné. Ďakujem za odpoveď. Ján K. Banská Bystrica

Odpoveď:

Dobrý deň. Písomným vyhlásením uvedeným v darovacej zmluve ste Vy ako obdarovaný prevzali na seba osobný záväzok, je to Váš záväzok, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste vlastníkom darovanej nehnuteľnosti. Aby išlo o vecné bremeno ako má na mysli ustanovenie § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka, toto by muselo byť zapísané ako ťarcha aj na liste vlastníctva. Vtedy by Vás ako vlastníka nehnuteľnosti obmedzovalo v prospech niekoho iného tak, že ste povinní niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Takéto vecné bremeno sa vždy viaže na nehnuteľnosť, to znamená, že kto je aktuálnym vlastníkom nehnuteľnosti, je povinný si aj plniť povinnosti vyplývajúce z vecného bremena. To však nie je Váš prípad a preto neprichádza do úvahy ani zrušenie vecného bremena súdom, lebo žiadne vecné bremeno nebolo zriadené. Pokiaľ by ste Váš záväzok umožniť darcom bývať v darovanom dome a užívať ho a poskytnúť im do konca života opateru porušili, bolo by to porušenie záväzku vyplývajúce zo zmluvy a museli by ste niesť následky porušenia zmluvy. Takýmto následkom by mohla byť možnosť darcu odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vydania darovanej nehnuteľnosti, prípadne následky vyplývajúce z ustanovení darovacej zmluvy.

-JUDr. Slávka Krejčů (2015)-