Dobrý deň, moja mama pre piatimi rokmi prepísala byt na moju sestru na základe darovacej zmluvy, teraz je moja sestra jeho výlučnou vlastníčkou. Pri prepise sa vtedy mama so sestrou dohodla, že mám aj ja polovičný podiel na byte, keďže sme dve sestry. Teraz sa moja sestra rozhodla byt predať, ale odmieta ma vyplatiť. Môže moja mama nejakým spôsobom zrušiť darovaciu zmluvu a získať tak byt späť do jej vlastníctva? Ďakujem za odpoveď. Júlia (Detva)

Odpoveď:

Dobrý deň. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť darovacia zmluva písomná v zmysle § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na uvedené je tak ústna dohoda medzi Vašou mamou a Vašou sestrou o tom, že polovica bytu patrí Vám, neplatná, nakoľko Vám túto polovicu bytu mama nedarovala písomnou zmluvou. Darca sa môže domáhať vrátenia daru v zmysle zákona len vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo voči členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy (rozumie sa tým najmä fyzické násilie, neposkytnutie potrebnej pomoci, hrubé urážky voči darcovi alebo členom jeho rodiny a pod.). Samotnú skutočnosť, že sa Vaša mama ústne dohodla s Vašou sestrou, že polovica bytu patrí i Vám a teraz vám sestra odmieta vyplatiť polovicu peňazí z predaja bytu, nemožno bohužiaľ považovať za dôvod, pre ktorý by sa mama mohla domáhať vrátenia daru od Vašej sestry súdnou cestou.

-JUDr. Slávka Krejčů (2016)-