1-izbový byt – PRENÁJOM

  • 1-izbový byt v obci Banská Bystrica, ideálne Radvaň, Podháj, pre zamestnanú osobu – cena, stav a zariadenie rozhoduje

2-izbový byt – PRENÁJOM

  • 2-izbový byt v obci Banská Bystrica, ideálne Radvaň, Podháj, pre zamestnanú osobu – cena, stav a zariadenie rozhoduje
  • 2-izbový byt v obci Banská Bystrica a okolie
  • 2-izbový byt prípadne časť RODINNÉHO DOMU v obci Banská Bystrica, Kremnička, Rakytovce, Slovenská Ľupča, Poniky, Podkonice, Šalková,…(okolie Banskej Bystrice).

3-izbový byt – PRENÁJOM

  • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica, pre 2 zamestnané osoby – cena, stav a zariadenie rozhoduje, prípadne väčší 2-izbový byt
  • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica, pre 2 zamestnané osoby, dieťa a psík – cena, stav a zariadenie rozhoduje, prípadne väčší
  • 3-izbový byt v obci Banská Bystrica, pre 1 zamestnanú osobu a dieťa, prípadne väčší 2-izbový byt. Ideálne lokality Fončorda, Sídlisko, Uhlisko, Sásová.

Ak takúto, alebo podobnú nehnuteľnosť ponúkate, použite prosím formulár dolu na tejto stránke.