Dobrý deň, som spoluvlastník veľkej parcely E v extraviláne. Požiadali sme geodetickú kanceláriu o vypracovanie geometrického plánu s cieľom vytvoriť menšie parcely C. Kancelária nás upozornila, že nám novovzniknutú C parcelu katastrálny úrad nezavkladuje. Problém je v tom, že naša parcela E sa prekrýva s dvoma parcelami C bez vlastníkov. Jedna C je v poriadku, pretože je to ostatná plocha, druhá maličká (1200m2) je vedená, ako lesná plocha a zasahuje pod ďalšie susedné tri E parcely. Údajne by došlo k nepovolenému deleniu lesnej C parcely, pretože má menej, ako 5000m2. Tento stav sa mi zdá, ako nelogický, veď to by sme parcelu E nikdy nemohli zmeniť na parcelu C. Ďakujem za odpoveď

V tomto prípade má geodet pravdu a to z dôvodu, že nechcete len obnovenie Vášho pozemku do KN stavu, ale zároveň chcete tento pozemok rozdrobiť na menšie pozemky (dva rôzne úkony). Takýto zápis je možný len so súhlasom pozemkového odboru (sú tam určené zákonom stanovené možnosti), kde sa za každý m2 platí určený poplatok alebo ak Vám obec dá potvrdenie, že daná časť je určená v územnom pláne na zástavbu.

Vo tomto prípade môžete obnoviť pôvodné hranice parcely do KN stavu, tým dosiahnete svoju jednu alebo viac pozemkov v registri CKN (záleží od druhov pozemkov v KN mape).

Teoreticky sa to dá rozdrobiť tak, že najprv si medzi sebou vysporiadate spoluvlastnícke podiely k celému pozemku tak, že každý podiel bude zodpovedať jednému novovytvorenému pozemku a potom následne na základe dohody o vysporiadaní spoluvlastníckych podielov a priloženého pozemku si rozdelíte svoje podielové spoluvlastníctvo, tak aby každý vlastnil pozemok v 1/1-ine (samozrejmosťou musí byť prístup pre každého k pozemku). Ak sa nedohodnete dá sa o to požiadať aj súd. V tomto prípade by sa nejednalo o drobenie pozemkov.

-DD (2019)-