• Projekčný ateliér Ing. Arch. Ivan Supuka – autorizovaný architekt – Banská Bystrica